नाथ अपेक्स ( डोणगाव रोड )

Marketed By: Mauli Landmark

Total Plots Sold : 56

Total Plots Available : 2

Total Acres : 5

देण्यात येणारी कागदपत्रे

▪️ क्लिअर टायटल ओपन एन ए बंगलो प्लॉटस्‌
▪️ प्रत्येक प्लॉटच्या स्वतंत्र ७/१२ उतारा
▪️ महानगरपालिकेचा अंतीम ले आऊट मंजूर
▪️ जागेसंबंधी तज्ञ वकिलांचा सर्च रिपोर्ट
▪️ प्लॉटची सो.म.पा. ची स्वतंत्र टॅक्स पावती
▪️ महानगरपालिकेचा काम पूर्ण झाल्याचा दाखला
▪️ प्रत्येक प्लॉटची सरकारी बीनशेती मोजणी

प्रकल्पमधील सुविधा

▪️ आकर्षक व भव्य मेन एन्ट्री गेट
▪️ संपूर्ण प्रोजेक्टला तारेचे भव्य कंपाउंड
▪️ अंतर्गत रस्ते ९ मी. व ६ मी. चे
▪️ झाडांची भरपूर लागवड
▪️ MSEB व स्ट्रीट लाईट सुविधा
▪️ आकर्षक गार्डन

Follow Us On: