माँ-साहेब लॅन्डमार्क ( मंगळवेढा रोड )

Total Plots Sold : 30

Total Plots Available : 215

Total Acres : 17

देण्यात येणारी कागदपत्रे

▪️ क्लिअर टायटल ओपन एन ए बंगलो प्लॉटस्‌
▪️ प्रत्येक प्लॉटच्या स्वतंत्र ७/१२ उतारा
▪️ महानगरपालिकेचा अंतीम ले आऊट मंजूर
▪️ जागेसंबंधी तज्ञ वकिलांचा सर्च रिपोर्ट
▪️ प्लॉटची सो.म.पा. ची स्वतंत्र टॅक्स पावती
▪️ महानगरपालिकेचा काम पूर्ण झाल्याचा दाखला
▪️ प्रत्येक प्लॉटची सरकारी बीनशेती मोजणी

प्रकल्पमधील सुविधा

▪️ डांबरी प्रशस्त ९ मी. , १२ मी. व १८ मी. चे अंतर्गत रोड
▪️ एलईडी स्ट्रीट लाईट
▪️ अंतर्गत कार्पोरेशन पाण्याची सुविधा
▪️ प्रशस्त गार्डन
▪️ संपूर्ण प्रोजेक्टला प्रीकास्ट
▪️ अंतर्गत ड्रेनेज लाईन
▪️ लहान मुलांसाठी प्ले एरिया
▪️ भुमि अंतर्गत MSEB लाईन
▪️ क्लब हाऊस
▪️ ओपन जिम
▪️ प्रशस्त व आकर्षक मेन एन्ट्री गेट
▪️ भरपूर झाडांची लागवड

Approval No: DDMCS/LF/2023/APL/00362