श्रीकृष्ण लॅन्डमार्क ( शेळगी )

Total Plots Sold : 10

Total Plots Available : 56

Total Acres : 3.5

देण्यात येणारी कागदपत्रे

▪️ क्लिअर टायटल ओपन एन ए बंगलो प्लॉटस्‌
▪️ प्रत्येक प्लॉटच्या स्वतंत्र ७/१२ उतारा
▪️ महानगरपालिकेचा अंतीम ले आऊट मंजूर
▪️ जागेसंबंधी तज्ञ वकिलांचा सर्च रिपोर्ट
▪️ प्लॉटची सो.म.पा. ची स्वतंत्र टॅक्स पावती
▪️ महानगरपालिकेचा काम पूर्ण झाल्याचा दाखला
▪️ प्रत्येक प्लॉटची सरकारी बीनशेती मोजणी

प्रकल्पमधील सुविधा

▪️ डांबरी प्रशस्त ९ मी. व १२ मी. चे अंतर्गत रोड
▪️ एलईडी स्ट्रीट लाईट
▪️ अंतर्गत कार्पोरेशन पाण्याची सुविधा
▪️ प्रशस्त गार्डन आणि वॉकींग ट्रॅक
▪️ संपूर्ण प्रोजेक्टला प्रीकास्ट
▪️ अंतर्गत ड्रेनेज लाईन
▪️ लहान मुलांसाठी प्ले एरिया
▪️ भुमि अंतर्गत MSEB लाईन

Approval No: DDMCS/LF/2023/APL/00334