स्वामी समर्थ लॅन्डमार्क ( पुणे रोड )

Total Plots Sold : 48

Total Plots Available : 11

Total Acres : 3.5

देण्यात येणारी कागदपत्रे

◾️ क्लिअर टायटल ओपन एन ए बंगलो प्लॉटस्‌
◾️ प्रत्येक प्लॉटच्या स्वतंत्र ७/१२ उतारा
◾️ महानगरपालिकेचा अंतीम ले आऊट मंजूर
◾️ जागेसंबंधी तज्ञ वकिलांचा सर्च रिपोर्ट
◾️ प्लॉटची सो.म.पा. ची स्वतंत्र टॅक्स पावती
◾️ महानगरपालिकेचा काम पूर्ण झाल्याचा दाखला
◾️ प्रत्येक प्लॉटची सरकारी बीनशेती मोजणी

प्रकल्पमधील सुविधा

◾️ अंतर्गत ९ मीटर चे प्रशस्त डांबरी रोड
◾️ एलईडी स्ट्रीट लाईट ! कार्पोरेशन पाण्याची सुविधा
◾️ प्रशस्त गार्डन आणि वॉकींग ट्रॅक
◾️ संपूर्ण प्रोजेक्टला आरसीसी वॉल कंपाऊंड
◾️ अंतर्गत ड्रेनेज लाईन । चिल्डून प्ले एरिया
◾️ भुमि अंतर्गत MSEB लाईन